Доклад на WWF алармира, че нарастващото потребление води до рекорден срив в биоразнообразието на планетата.