Доклад на WWF: Несигурно бъдеще очаква милиони хора, зависещи от рибата като източник на протеин