До 2,3 трилиона евро могат да достигнат спестяванията на европейците в COVID-19 кризата