До 15 юли е срокът за кандидатстване с културни проекти на „Сцена Централни хали“