Днес отбелязваме Петъка на FSC – празника на опазената гора