Днес е денят на Натура 2000 Отбелязваме 25 години от създаването на европейската мрежа от защитени територии