Дипломираха се първите специалисти по ERP системи в България