Дипломира се първият випуск на Медицинския факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски“