Дигиталните учебници и видео уроците ще направят обучението в училище интересно и привлекателно