Дигитализирането на 100-те туристически обекта с първо отличие за принос в развитието на интелигентния туризъм