Деветте силоза на София Мел се превърнаха в най-големия графит в България