Детското хранене става акцент на изложбата „Фудтех 2019“