Десетилетие действия за климатичните промени отбелязва Часът на Земята на 25 март