Ден за игри и творчество по канал Da Vinci на 15 август