Демонстрации на електрически камиони и автономни системи в автомобилите в Деня на отворени врати на TRUCK EXPO 2023