Dell подкрепя EntrepreGIRL – конкурсът, който дава възможност за изява на младите жени