Дечица поиграха с играчки от древността в Националния археологически музей