Дария Симеонова е победителят в конкурса „Летни истории 2017“ на Canon