Дантек подкрепи младата надежда на българския шахмат Калоян Попвасилев