Данните от автомобилите могат да се превърнат в ускорител за европейската дигитална икономика