Да поговорим за мотивация- защо Ниса взе участие в проекта на Европейски корпус за солидарност? (2018-1-BG01-ESC13-061152)