Да бъде създаден заместник-кмет по климат и зелена трансформация в София, призовава Коалиция “За зелен рестарт”