ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД СПЕЧЕЛИ ВТОРО МЯСТО В КОНКУРСА ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ЗА ОБЩЕСТВОТО 2020