ДЕЦА ОТ 40 УЧИЛИЩА В СТРАНАТА ЩЕ УЧАТ ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО С МЕЧЕТО TEDI