ДЕТЕ С ГОЛЯМА МЕЧТА от Пловдив ще спечели 3000 лв. от Т МАRКЕТ