DAF с два приза – за Камион на 2022 г. и за иновации