„Чудната градина“ – мястото, където трудът и подкрепата раждат богата реколта