Чрез социално отговорните си инициативи издателство „Клет България“ достига над 160 хил. души за последните три години