Четвъртото издание на “Хоро в София” помага за спасяване на новородени от изоставяне