Четвъртият семинар, част от проект „ЕКООБЩИНА 2017“ се проведе с подкрепата на Schneider Electric