Четири граждански проекта в Южен Централен регион получават подкрепа от програмата „Ти и Lidl за по-добър живот“