Черно-бяла снимка на Пловдивското Небет тепе прати 19-годишна в Брюксел