CR-TEST-2P. Стенд за проверка на Common Rail помпи.