Бяла Карта дарява 15 000 лв. за децата с увреждания от „Център за Надежда“