„Булминт“ създаде медал с древна театрална маска за откриването на Хераклея Синтика