„Булминт“ дари медали „Васил Левски – 150 години безсмъртие“ на 4 музея