Броят на агентите обслужващи клиенти ще нарасне през следващите 3 години