Британците спряха SAWS програмата, но това не значи нищо