Борейки се с нелегалната сеч, WWF опазва дома на дивите животни