Близо 900 деца прекараха един ден на работните места на родителите си