Близо 50% от българите не знаят, че жертвите на престъпления са защитени в ЕС с конкретни права