Близо 30% от българите консумират продукти на растителна основа, преобладаваща част от тях са от поколението Z