Благотворителната кампания на сдружение КАУЗА събра над 30000лв.