Благотворителната инициатива „Бъдители“ ще гостува на 176 ОУ в село Негован