Благотворителната инициатива „Бъдители“ ще гостува на 171 ОУ „Стоил Попов“ в София