Благотворителна инициатива „Бъдители“ вдъхновява ученици и студенти с личен пример