Благотворителна инициатива „Бъдители“ ще гостува на учениците от ПГ по КТС в Правец