Благотворителна инициатива „Бъдители“ ще гостува на ученици в Русе