Благотворителна инициатива „Бъдители“ ще гостува на УНСС