Благотворителна инициатива „Бъдители“ получи отличие за „Новатори в образованието“